Tianjin Jinhai Special Coatings & Decoration Co., Ltd.
Tianjin Jinhai Special Coatings & Decoration Co., Ltd.
Liên lạc

Màu đông phân

Màu có tác dụng đến kính kháng khuẩn...NameNó có chất tẩy, sơn trung cấp và sơn đích.

Chất liệu cứng, có kháng cự tốt với khí quyển, hơi nước, muối, kiềm, axit, oxi hóa và dầu mỏ, có kháng cự thời tiết ở ngoài trời rất tốt, lớp vỏ bọc rất mạnh và có độ kháng cự tuyệt vời.Không cần phải tháo bỏ lớp vỏ bọc cũ cứng đầu trong lúc bảo dưỡng.

Sản phẩm này chủ yếu được dùng trong thiết bị hóa dầu, đường ống và các cơ sở khác bị gỉ bởi khí quyển hóa học.Nó cũng có thể được dùng trong các bể chứa và các thiết bị hóa học khác bị mục nát bởi axit, kiềm và muối, và trong các cơ sở yêu cầu chống nước như hồ chứa, hồ nước và hồ nước.


Lợi thế của Chlororolfonation Polyetylene Antiorrosive Màu đường phân đôi

  • Bề ngoài của tính khí hậu Bề ngoài sự kháng cự của

  • Good adherence to all type of kim loại và xi măng

  • Độ kháng kháng cự nước bén


Đặc trưng của Chlorosulfonation Polyetylene Antiorrosive Intermedia Paint


Type

Solvent

Solid Content

41%

Mixing Ratio

two components Part A: Part B=10:1 by weight

Dry Film Thickness

30μm per coat

Specific Gravity

1.16kg/Liter

Coverage Rate (Theoretical)

0.11kg/m2/30μm 0.104L/m2/30μm  

Drying Time

Temperature

5℃

10℃

20℃

30℃

Dry to touch


30mins

20mins

17mins

Dry Hard


5.5hrs

4hrs

3.5hrs

Package

22kgs for one kit, part A 20kgs, part B 2kgs


Có lợi thế gì khi sơn gây ra...đông máu ép polythylene không?

Có lợi thế gì khi sơn gây ra...đông máu ép polythylene không?

Sản phẩm này có chế độ cứng hóa học và có kháng cự tốt với khí quyển, nước, muối, kiềm, axit, oxi hóa và dầu mỏ.

Nó có kháng cự thời tiết ở ngoài rất tốt.

Bộ phim này cứng, độ kháng lại rất tốt, đặc bám dính, và khô nhanh chóng.

Phần bảo trì rất tiện lợi.Chất lỏng trong lớp phủ mới có thể làm tan lớp vỏ bọc cũ, nên không cần phải gỡ bỏ lớp vỏ bọc cũ cứng khi bảo dưỡng.Thời gian lưu trữ dài

, không vảy cứng hay đần độn.


Có lợi thế gì khi sơn gây ra...đông máu ép polythylene không?
Có lợi thế gì khi sơn gây ra...đông máu ép polythylene không?
Có lợi thế gì khi sơn gây ra...đông máu ép polythylene không?
Các tác phẩm màu chùa hảo
Hoa
Cuộc điều tra của anh sẽ được đánh giá cao và trả lời trong mười tiếng.
Your Name
Email
country
Company
Content
Liên lạc
Liên lạc
XXIV;174; COATING, SĂNG ĐẦU Liên lạc