Tianjin Jinhai Special Coatings & Decoration Co., Ltd.
Tianjin Jinhai Special Coatings & Decoration Co., Ltd.
Liên lạc

Xây dựng xe tăng ngoài da trong nhà máy giấy Nga

Năm diễn ra tại toà thẩm mĩ, chúng tôi đã tiến hành dự án áp dụng nước ngoài và bên trong cho một nhà sản xuất giấy ở Nga.Dự án có bốn bộ 30p mét khối xe tăng ngoài da.trên:


Các họa tiết nổi tiếng

Những mảnh vụn liên quan

Nguồn Hoa
Liên lạc
XXIV;174; COATING, SĂNG ĐẦU Liên lạc