Tianjin Jinhai Special Coatings & Decoration Co., Ltd.
Tianjin Jinhai Special Coatings & Decoration Co., Ltd.
Liên lạc

Đổ bộ tại bể chứa nhiên liệu ở Angola

Năm diễn xuất tại Tập đoàn Chừng Chừng Chừng Chừng Chừng Chừng Chừng Chừng Chừng Chừng Chừng Chừng Chừng Chừng Chừng Chừng Chừng Chừng đó, chúng tôi đã tham gia Dự án.Nó là cơ sở dự trữ nhiên liệu lớn nhất ở Angola với khả năng lưu trữ cao hơn 600,000 cubic mét tinh dầu chế.Chúng tôi cung cấp lớp vỏ và sơn cho các cấu trúc thép, hồ sơ thép và bên trong và bên ngoài của các bình chứa.


Các họa tiết nổi tiếng

Những mảnh vụn liên quan

Nguồn Hoa
Liên lạc
XXIV;174; COATING, SĂNG ĐẦU Liên lạc