Tianjin Jinhai Special Coatings & Decoration Co., Ltd.
Tianjin Jinhai Special Coatings & Decoration Co., Ltd.
Liên lạc

Lò đun nấu ăn và sửa chữa ống nước

Môi trường của hệ thống khử muối với sự ăn mòn.Sau khi bắn pháo, chúng tôi đã áp dụng lớp nguyên tố và dưới, muối và lớp dập có khả năng bảo vệ lâu dài và sự mòn của các lò đun và ống dẫn.


Các họa tiết nổi tiếng

Những mảnh vụn liên quan

Nguồn Hoa
Liên lạc
XXIV;174; COATING, SĂNG ĐẦU Liên lạc