Tianjin Jinhai Special Coatings & Decoration Co., Ltd.
Tianjin Jinhai Special Coatings & Decoration Co., Ltd.
Liên lạc

Nước sơn và phơi bày thuyền

Chúng tôi đang làm việc với xưởng đóng tàu và thợ đóng tàu.Chúng tôi cung cấp sơn cho các tàu đánh cá và tàu chở hàng đang xuất cảng tới Nam Phi, Guinea và những nước khác.


Các họa tiết nổi tiếng

Những mảnh vụn liên quan

Nguồn Hoa
Liên lạc
XXIV;174; COATING, SĂNG ĐẦU Liên lạc